Logo Rondom Psychotherapie

 

De beste psychische zorg in
Zuid-Kennemerland...

  • Home >
  • Agenda
  • Cursus “Verbeter je zelfbeeld”

Agenda

Cursus “Verbeter je zelfbeeld”

Therapeut: Marcella Pommee

Startdatum: 6 April 2017
Einddatum: 22 Juni 2017
Cursus “Verbeter je zelfbeeld”

Praktische cursusinformatie 

Voor wie

Ieder mens heeft wel eens last van een somber moment, waarin hij of zij  minder vertrouwen in zichzelf heeft dan normaal. Veel mensen hebben  echter veel vaker last van een verminderd zelfvertrouwen en een negatief beeld van zichzelf. Dit uit zich bijvoorbeeld in negatieve gedachten over zichzelf, zoals “Iedereen doet het beter dan ik”, “Hoe kan diegene mij nou leuk vinden?” of “Ik ben ontzettend saai”. Deze gedachten leiden tot een naar gevoel over jezelf. Als dit soort gedachten en dit nare gevoel vaak bij iemand opkomen, spreken we van een negatief zelfbeeld.   
 
Het leidt er vaak toe dat je minder toekomt aan de dingen die je graag  wilt in het leven: het staat je in de weg. Een negatief zelfbeeld is vaak al lang aanwezig, maar dit betekent niet dat er niets aan te doen is. Lage zelfwaardering of negatief zelfbeeld is geen aparte psychiatrische diagnose, maar komt vaak voor in combinatie met angstklachten (bijvoorbeeld Posttraumatische stressklachten), depressieve klachten of een persoonlijkheidsstoornis.  
 
Voor veel mensen is lage zelfwaardering een reden om hulp te zoeken. Bekend is dat lage zelfwaardering een risicofactor is voor het ontwikkelen van of terugvallen in angst of depressie.  
 
Lage zelfwaardering kan ook de behandeling belemmeren. De cursus “ Verbeter je zelfbeeld” van Traumacentrum Haarlem kan je helpen om je beter over jezelf te gaan voelen. Je gaat in deze groepscursus actief aan de slag met praktische oefeningen en helpt  jezelf en elkaar om een beter zelfbeeld te ontwikkelen, waarbij je wordt bijgestaan door de twee groepstherapeuten. 
 
De cursus is een cognitief-gedragstherapeutische interventie die doorgaans wordt uitgevoerd als aanvulling op een behandeling. Er is dan sprake van een negatief zelfbeeld waarbij de deelnemer wel weet dat dit beeld niet helemaal terecht is, en de deelnemer wel minimaal één positieve eigenschap van zichzelf kan benoemen.  

De training is voor iedereen vanaf 18 jaar die last heeft van een negatief zelfbeeld en die bereid is om er iets voor te doen (oefenen) om hierin een positieve verandering te brengen. 
 Belangrijk voor deelname is dat u gemotiveerd bent en rekening houdt met 30 minuten oefenen per dag.  
 
Wat gaan we doen?

De cursus bestaat, naast een kort intakegesprek, uit 8 bijeenkomsten van 90 minuten. De zittingen volgen een vast stramien. 
 
Vergoeding

Voorafgaand aan de cursus vindt er een kennismakingsgesprek met je plaats.  Om deel te kunnen nemen heb je een verwijsbrief nodig van de huisarts voor basis GGZ. Als je bij een collega-therapeut in behandeling bent, kan je overleggen of je verwezen kan worden naar deze cursus 
 
Uiteraard kunt u ook als zelfbetaler deelnemen aan de cursus. Hiervoor kunt u contact opnemen met Marcella Pommee van Traumacentrum Haarlem, 06-12565441.  

Er zal gebruik gemaakt worden van het werkboek ‘Verbeter uw zelfbeeld in 7 stappen” van Kees Korrelboom. Gelieve dit werkboek voor de start van de behandeling aan te schaffen. (www.bol.com voor 18,99 euro, ISBN nummer: 9031390577).  
 
Tijd en plaats

De cursus vindt plaats bij Traumacentrum Haarlem, Rijksstraatweg 24 te Haarlem.  

De cursus start op 6 april van 16.30-18.00 uur en bestaat uit 8 bijeenkomsten in 10 weken, namelijk 6, 13 en 20 april, 4, 11 en 18 mei, 8 en 22 juni 2017.  
 

Ervaringen en resultaten 
 
Bij de cursus worden de resultaten van de cliënten gemeten met behulp van (ROM-) metingen. Bij begin en aan het einde van de cursus wordt er een vragenlijst ingevuld. Met behulp van deze vragenlijsten kunnen we de resultaten inzichtelijk maken voor zowel jou als de behandelaar.  
 
De volgende uitspraken zijn van cliënten die meededen aan de laatste cursus.

 • ‘Juist omdat je het in een groep doet herken je bepaalde dingen van elkaar’

• ‘Doordat het een groep was, ben je er meer mee bezig en ga je er actiever mee aan de slag.’ • 'Ik ben een ander mens geworden.’

 • ‘Ik voel mij anders naar anderen toe.’ 
 

Aanmelden