Logo Rondom Psychotherapie

 

De beste psychische zorg in
Zuid-Kennemerland...

  • Home >
  • Agenda
  • Groepspsychotherapie (AFT)

Agenda

Groepspsychotherapie (AFT)

Therapeut: Femke Boonekamp
Groepspsychotherapie is psychotherapie in groepsverband, met veelal 6-8 deelnemers. Middels groepspsychotherapie werk je aan het doorbreken van langdurige bestaande patronen. Patronen die gaan over het beeld van jezelf, de ander en de manier waarop jij reageert in denken, voelen en handelen.
Startdatum: 22 Februari 2022
Einddatum: 5 Juli 2022
Groepspsychotherapie (AFT)

Affectfobietherapie (AFT) is een vorm van psychotherapie, die bedoeld is om mensen met emotionele en relationele problemen te helpen. Het beslaat 18 groepssessies met 2-3 voorbereidende individuele sessies. Na 2-3 maanden vindt er een follow-up bijeenkomst plaats. Het doel van de therapie is leren lastige gevoelens zoals bijvoorbeeld angst, boosheid, schaamte, pijn en schuld niet meer te vermijden en zo ruimte te maken voor geblokkeerde gevoelens en behoeftes. Leren voelen staat centraal Wij hebben allemaal onze bewuste en onbewuste manieren om lastige gevoelens als angst, pijn en schaamte niet te voelen. Deze manieren kunnen automatische, rigide patronen worden, wat kan leiden tot stilstand of een gevoel van (van binnen) klem zitten. Gevoelens van kwaadheid, woede, teleurstelling, verdriet, onvrede, balen, angst, onmacht die we wegduwen of opkroppen, kunnen psychische en lichamelijke klachten in de hand werken en bijvoorbeeld tot uiting komen in depressie, angstklachten of in een heel leeg gevoel. AFT heeft tot doel deze blokkades op te heffen en zo bij te dragen aan beter functioneren en betere verbinding met andere mensen.

De deelnemers starten tegelijk en sluiten gezamenlijk de behandeling af. Na 2-3 individuele voorbereidende sessies, waarin het focus van de behandeling wordt afgesproken, zullen er wekelijks18 groepssessies plaatsvinden. De eerstvolgende groep start in februari 2022. Femke Boonekamp en Frank Buurman zijn de groepspsychotherapeuten van deze behandelgroep. Op de website www.psychotherapiedetijd.nl vindt u meer informatie over de praktijk. Aanmelden: Als u zich wilt aanmelden voor deze behandelvorm, stuur dan een email naar f.boonekamp@psychotherapiedetijd.nl of f.buurman@psychotherapiedetijd.nl.

Aanmelden