Gezinsproblemen

Als een of meer gezinsleden last hebben van psychische klachten, kan het zinvol zijn om een gezinstherapie te starten. Bij het ontstaan én het oplossen van veel psychische of psychiatrische klachten, blijkt het gezin een grote rol speelt. Daarom behandelt een gezinstherapeut niet alleen de klachten van de persoon zelf, maar is er ook aandacht voor het gezin waarvan de persoon deel uitmaakt. Vandaar de naam gezinstherapie. 

Kenmerkend voor deze vormen van therapie is dat partners of gezinsleden meestal samen in therapie zijn. Bewezen is dat als er ook aandacht wordt geschonken aan het gezin en de sociale omgeving, er sneller herstel optreedt op de korte en de lange termijn. Bovendien blijkt deze therapievorm goed toepasbaar bij iedere culturele achtergrond.

Hoe  werkt gezinstherapie?

In de gezinsgesprekken kan de nadruk liggen op het veranderen van de omgang met elkaar of op het veranderen van de manier waarop tegen het probleem wordt aangekeken. Er wordt kennis over een kwetsbaarheid overgedragen en er kunnen vaardigheden aangeleerd worden om met een bepaalde kwetsbaarheid van een gezinslid om te gaan.

In de therapie kunnen de deelnemers zich bewust worden van onderlinge reacties op elkaar en begrijpen welke invloed zij op anderen hebben. Vaak wordt er huiswerk afgesproken, bijvoorbeeld om uit te proberen hoe het bevalt om zaken anders te doen dan voorheen. In de zitting daarna wordt dan teruggekomen op de ervaringen met het huiswerk. Zo wordt steeds verder gewerkt in de richting van de vooraf geformuleerde doelstellingen. Bij gezinstherapie worden de krachten gebundeld. Niet alleen u zelf spant zich in voor een gewenste verandering, uw omgeving doet hier aan mee. Hierdoor stijgt het tempo van herstel.