Logo Rondom Psychotherapie

 

De beste psychische zorg in
Zuid-Kennemerland...

  • Home >
  • Informatie voor cliënten

ADD en ADHD bij volwassenen

Veel kinderen, maar ook volwassenen, ondervinden wel eens moeilijkheden met hun concentratie. Wanneer iemand, gedurende zijn hele leven, ervaart dat elke prikkel de gedachten doet afdwalen dan kan er sprake zijn van een aandachtstekortstoornis. We onderscheiden ADD en ADHD. 

Wat is ADD?

Mensen met een aandachtstekortstoornis (Attention Deficit Disorder, ADD) zijn snel afgeleid en kunnen zich moeilijk concentreren. Daardoor maken ze dingen niet af, beginnen steeds aan iets anders en maken veel fouten. Ze kunnen moeilijk luisteren en onthouden wat hun wordt opgedragen. Ze raken ook vaak dingen kwijt. Mensen met ADD zijn vaak stil en dromerig.

Als er naast aandachtstekort ook sprake is van veel onrust en impulsiviteit, dan kunnen ze een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) hebben.

Wat is ADHD?

Bijna iedereen gedraagt zich weleens druk. Maar als iemand altijd erg actief en beweeglijk is en zich moeilijk op één ding kan concentreren, dan kan het zijn dat er sprake is van ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder); een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. Lange tijd werd ADHD gezien als een psychische stoornis bij kinderen. Maar ook volwassen en ouderen hebben ADHD. Zij hebben vanaf hun jeugd verschijnselen van ADHD gehad.

Typische eigenschappen van mensen met ADHD zijn: chaotisch en rusteloos gedrag, te laat komen, druk praten, impulsief persoonlijke en werkrelaties aangaan en weer beëindigen, eigenwijsheid, voortdurende autoriteitsconflicten en snel gefrustreerd zijn. Vaak is hun prestatie- en opleidingsniveau lager dan je op grond van hun intelligentie zou mogen verwachten.

De meest voorkomende klachten zijn aandachts- en concentratieproblemen, hyperactiviteit en impulsiviteit. Overige verschijnselen van ADHD zijn:

  • Heftige en onvoorspelbare emotionele uitbarstingen. Dit komt gedeeltelijk door de ADHD, gedeeltelijk uit frustratie doordat veel dingen niet lukken.
  • Moeite onderscheid te maken tussen hoofd- en bijzaken.
  • Moeite sociale signalen op te vangen.
  • Weinig gevoel voor tijd hebben en moeilijk kunnen plannen. Dit uit zich bijvoorbeeld in te laat komen op afspraken.
  • Onhandigheid, bijvoorbeeld vaak knoeien.

ADHD gaat bij meer dan de helft van de mensen samen met andere psychische klachten, zoals depressie en angst- en dwangstoornissen.

Verder lezen? Zie http://www.psychischegezondheid.nl

Ga terug