Logo Rondom Psychotherapie

 

De beste psychische zorg in
Zuid-Kennemerland...

  • Home >
  • Informatie voor cliënten

Autisme bij volwassenen

Tegenwoordig worden de verschillende stoornissen in het autistisch spectrum ‘autisme’ genoemd. Autisme is een verwarrende term. Letterlijk betekent autisme 'geheel in zichzelf gekeerd zijn'. Maar omdat er ook andere vormen zijn, spreken we liever over een autismespectrum stoornis.

Wat is een autismespectrum stoornis?

Voor mensen met een autismespectrum stoornis (ASS) geldt dat de informatieverwerking in de hersenen anders verloopt dan bij anderen. De informatieverwerking gaat over meer schakels en is minder efficiënt.

Iedereen met een ASS is anders. De een maakt geen oogcontact, de ander wel. De een kan urenlang stil en teruggetrokken in een hoekje blijven zitten, de ander stapt spontaan op mensen af.

ASS heeft 4 belangrijke kenmerken:

  • Het contact met anderen verloopt vaak stroef. Mensen met een ASS hebben regelmatig moeite met het begrijpen van de ander, tenzij de ander heel vertrouwd is.
  • De manier waarop mensen met een ASS taal gebruiken, komt op veel anderen vreemd over. Sommige mensen met een ASS praten niet of nauwelijks. Anderen praten wel (of zelfs heel veel), maar op een vreemde manier. Ook is hun non-verbale communicatie (gebaren, lichaamshouding en gezichtsuitdrukking) vaak anders.
  • Mensen met een ASS kunnen moeite hebben om zich een juiste voorstelling te maken van iets dat niet aanwezig is en van wat gaat komen of is gebeurd. Ze hebben steeds ‘plaatjes’ of teksten nodig om zich iets voor te kunnen stellen. Soms hebben ze te weinig of juist teveel fantasie en kunnen ze fantasie en werkelijkheid moeilijk uit elkaar houden.
  • Vaak vinden mensen met een ASS maar een paar zaken echt boeiend. Hierdoor kan iemand veel moeite hebben met leren.

Niet iedereen met een ASS heeft last van alle kenmerken. Iemand met een ASS heeft vaak ook andere klachten zoals een verstandelijke beperking, epilepsie of depressie.

Er zijn verschillende vormen van ASS. Bijvoorbeeld de autistische stoornis, de stoornis (of syndroom) van Asperger en PDD-NOS.

Verder lezen? Zie http://www.psychischegezondheid.nl

Ga terug