Logo Rondom Psychotherapie

 

De beste psychische zorg in
Zuid-Kennemerland...

 • Home >
 • Informatie voor cliënten

Persoonlijkheidsproblematiek

Wat is een persoonlijkheidsstoornis?

Iedereen heeft persoonlijke eigenschappen. Samen vormen die eigenschappen iemands karakter. Bijna ieder mens heeft wel karaktertrekken die op anderen vreemd of storend overkomen, of waarvan ze zelf erg last hebben.

Bij mensen met een persoonlijkheidsstoornis of persoonlijkheidsproblematiek is er sprake van een langdurend patroon van moeilijkheden of vastlopen op meerdere terreinen van het leven, beginnend in de vroege volwassenheid. Bijvoorbeeld mislukkingen in het werk, stuklopende relaties, het moeilijk kunnen opbouwen van een vriendenkring en zich moeilijk kunnen aanpassen. Vaak heeft ook de omgeving last van het gedrag.

Er worden verschillende persoonlijkheidsstoornissen onderscheiden. Bijvoorbeeld: de afhankelijke, de antisociale, de obsessief-compulsieve, de ontwijkende, de narcistische en de borderline persoonlijkheidsstoornis. De meeste mensen met een persoonlijkheidsstoornis voldoen niet volledig aan alle kenmerken van een persoonlijkheidsstoornis, maar herkennen zich wel in een aantal.

Enkele voorbeelden van problemen die mensen met een persoonlijkheidsstoornis kunnen hebben zijn:

 • Steeds terugkerende conflicten met mensen in de omgeving
 • Een instabiel levenspatroon
 • Hevige stemmingswisselingen
 • Agressief en impulsief gedrag
 • Snel buitengesloten of afgewezen voelen
 • Moeilijk zelfstandig keuzes in het leven durven te maken
 • Op een dwangmatige manier bezig zijn alles in het leven perfect te regelen
 • Sterke geremdheid in sociaal contact
 • Extreme schuld en/of schaamtegevoelens
 • Extreme minderwaardigheidsgevoelens of extreem instabiel zelfgevoel

Verder lezen? Zie: http://www.psychischegezondheid.nl.

 

Ga terug