Logo Rondom Psychotherapie

 

De beste psychische zorg in
Zuid-Kennemerland...

  • Home >
  • Informatie voor cliënten

Relatieproblemen

Relatieproblemen kunnen een grote invloed hebben. Vaak krijgen mensen psychische klachten omdat er onvrede is over de relatie. Er zijn veel ruzies, er wordt juist niet gezegd of de seks is niet goed.

Bij relatieproblemen komen de partners meestal samen in therapie. Meestal is er diepe onvrede over de partnerrelatie. Soms heeft 1 van de partners, of beiden, psychische of lichamelijke klachten ontwikkeld als gevolg van de problemen in de relatie. Het is ook mogelijk dat de psychische klachten niet het directe gevolg zijn van problemen in de relatie, maar dat de partnerrelatie wel van invloed is op de klachten. In deze situaties is het zinvol om samen in therapie te gaan.

Hoe werkt relatietherapie?

In de relatiegesprekken kan de nadruk liggen op het veranderen van de omgang met elkaar of op het veranderen van de manier waarop tegen het probleem wordt aangekeken. Er wordt kennis over een kwetsbaarheid overgedragen en er kunnen vaardigheden aangeleerd worden om met een bepaalde kwetsbaarheid van een gezinslid om te gaan.

In de therapie kunnen de deelnemers zich bewust worden van onderlinge reacties op elkaar en begrijpen welke invloed zij op anderen hebben. Vaak wordt er huiswerk afgesproken, bijvoorbeeld om uit te proberen hoe het bevalt om zaken anders te doen dan voorheen. In de zitting daarna wordt dan teruggekomen op de ervaringen met het huiswerk. Zo wordt steeds verder gewerkt in de richting van de vooraf geformuleerde doelstellingen. Bij relatie- en gezinstherapie worden de krachten gebundeld. Niet alleen u zelf spant zich in voor een gewenste verandering, uw omgeving doet hier aan mee. Hierdoor stijgt het tempo van herstel.

Ga terug