Logo Rondom Psychotherapie

 

De beste psychische zorg in
Zuid-Kennemerland...

  • Home >
  • Informatie voor verwijzers

Wanneer GB-GGZ, wanneer S-GGZ?

Wanneer u een cliënt naar de GGZ wilt verwijzen, staat u vanaf 2014 voor de opgave een indicatie te stellen voor de Specialistische GGZ (S-GGZ) of de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ). Voor verwijzing naar de GGZ zijn de volgende criteria opgesteld:

Verwijsschema

Wanneer geen sprake is van een DSM-stoornis of wanneer iemand buiten de zorgverzekeraar om hulp wil zoeken, kan iemand altijd op eigen initiatief een psychotherapeut benaderen. De kosten van de behandeling zijn dan voor eigen rekening.

 

 

Ga terug