Logo Rondom Psychotherapie

 

De beste psychische zorg in
Zuid-Kennemerland...

  • Home >
  • Informatie voor verwijzers

Waar moet de verwijsbrief aan voldoen?

Uw verwijzing dient bepaalde informatie te bevatten om vergoeding van de behandeling voor onze cliënten te waarborgen. Met onderstaande checklist kunt u controleren of uw verwijsbrief aan de minimale eisen voldoet.

  • Datum verwijzing (deze mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum liggen)
  • Naam en functie van de verwijzer
  • AGB-code van de verwijzer
  • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer
  • Gegevens van de cliënt (NAW-gegevens en geboortedatum)
  • Specifiek benoemen dat er sprake is van een psychische stoornis dan wel een vermoeden daarvan. Dat hoeft niet met een DSM-IV code, maar het mag wel.
  • Verwijzing voor een behandeling in de generalistische basis-ggz of verwijzing voor een behandeling in de gespecialiseerde ggz.

Naast deze minimale eisen kunt u aanvullende informatie toevoegen over anamnese, medicijngebruik, eerdere behandeling etc.

U kunt ook gebruik maken van ons verwijsformulier.

Ga terug